Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/4/6/c/frederikshavn-metodistkirke.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/4/6/c/frederikshavn-metodistkirke.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/4/6/c/frederikshavn-metodistkirke.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/4/6/c/frederikshavn-metodistkirke.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Vores historie | Metodistkirken i Frederikshavn

Vores historie

Metodismen kom til Vendsyssel, da en kolportør i Indre Mission, Andreas Christensen, som havde mødt Metodismen i København, i 1875 fik den senere pastor Hans Hansen til at holde møder i Lemb d. 10. december. Pinsedag d. 21. maj 1876 blev de første 6 medlemmer optaget i Metodistkirken. Herimellem Ane Kirstine Larsen, der senere som fru Conradsen flyttede til Frederikshavn.

Hans Hansen blev præst i Hjørring i 1876. Efter invitation fra sognefoged Otto Jensen, Elling, holdt han 1. december 1876 møder i Elling, d. 2. i Strandby, d. 3. i Jerup og d. 4. i Hungerholdt. Den 18. og 19. januar 1877 holdt han sine første møder i Frederikshavn hos værtshusholder Ole Pedersen på hjørnet af Danmarksgade og Havnegade.

Da pastor Hansen ved Metodistkirkens Årskonference i 1877 blev ansat som præst i Vendsyssel, valgte han at bo i Frederikshavn. Menigheden blev organiseret den 23. juli 1878 under superintendent Karl Skous ledelse som een menighed med tre kredse: Frederikshavn, Hjørring og Asaa. Til hver af kredsene hørte adskillige prædikepladser, herunder Elling (Strandby), Jerup, Vogn. 2. december 1877 stiftedes den første søndagsskole i Vendsyssel af pastor Hansen i Frederikshavn, senere samme måned en søndagsskole i Strandby.

Menigheden holdt til på ”du Nord”, senere i Højskolehotellets kælder, men 6. november 1881 indviedes ”Vor Frelsers Kirke” i Jernbanegade af superintendent Karl Skou. I et baglokale til kirken blev oprettet en dagskole. 1886-87 oplevede menigheden en stor vækkelse. Kirken måtte udvides. 31. oktober 1886 blev de nye lokaler taget i brug. 1888 byggedes en bolig med udlejningsmuligheder og præstebolig ved siden af kirken.

26. marts 1891 byggedes et kapel i Bangsbostrand, Bethel, som også kom til at fungere som dagskole. 11. september 1892 stiftedes en Epworth-forening, som var en forening for unge. 1. januar 1909 erklærede menigheden sig som selvunderholdende. Kirken udvides påny. Der er børnebespisning i vintermånederne. 1912 ansættes søster Ane Thomsen som diakonisse.

15. juni 1921 indvies ”Fremtidshåb” som Metodistkirkens Børnehjem i Frederikshavn. Søster Ane blev den første forstander og havde allerede i maj måned modtaget de første børn. Med socialreformen 1936 overtog det offentlige noget af det økonomiske ansvar. Gennem mange år var der et godt samarbejde med Socialstyrelsen for at give forældreløse børn et hjem. Ved udlægning af børne- og ungdomsforsorgen til amterne blev det mere og mere klart, at amtet ikke ønskede private døgninstitutioner, men hellere ville drive institutionerne i eget regi. 31. juli 1988 ophørte ”Fremtidshåb” som døgninstitution for børn. Man forsøgte at drive institutionen videre som familiekollektiv, men uden amtets og kommunernes opbakning viste det sig umuligt. ”Fremtidshåb” blev nedlagt i 1990. Bygningerne er i dag ejet af Metodistkirkens Sociale Arbejde og udlejes til Frederikshavn Kommune.

7. december 1924 udvides kirken påny. 21. december 1924 indvies en ny kirke i Strandby.

I slutningen af 1960erne følte menigheden sig klemt af byudviklingen. Der var ikke mulighed for udvidelse på området i byens midte. En kvartalskonference 31. oktober 1969 besluttede, at menigheden burde følge byudviklingen og flytte kirken ud i nye boligkvarterer. En byggekomité blev nedsat for at arbejde med et nyt kirkeprojekt et andet sted i byen. Ved at realisere alle ejendomme, menigheden ejede, lykkedes det at gennemføre projektet, en ny kirke med præstebolig i et nyt villakvarter. Grundstenen blev nedlagt den 12. februar 1971, og den 12. september 1971 kunne indvielsen af den nye kirke på Sønderjyllands Allé finde sted.