Rytmen i det kristne liv!

Det kristne liv kendetegnes af en vedvarende rytme, li’som vi til stadighed ånder ind og puster ud – vi er i aktivitet og vi hviler ud.
Det fortæller Keld Munk mere om i prædikenen ved sommergudstjenesten på søndag kl. 10.30.
Bjørn Thomsen sidder ved klaveret. Baptistkirken og Metodistkirken hilser alle velkommen – denne gang på Sønderjyllands Allé 1.
NINO 14 Tamburine

Det virkelige liv!

Hvordan forholder vi os til de svære udfordringer i tilværelsen?
Er det kun det åndelige liv, Gud er interesseret i? – eller er han der for os midt i det virkelige liv?
Det er nogle af de spørgsmål vi tager op i søndagens cafégudstjeneste.
Jørgen Friis sidder ved klaveret og Keld Munk lægger op til samtalen omkring bordene.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.

Billedresultat for udfordringer

Vækst – er det normale?

I maj måned har vi for alvor set, hvordan naturen har haft fart på. Varmen og den megen sol har givet vækst.
Væksten er også det normale i de billeder, Jesus anvender om det fællesskab, hvor Guds vilje sker.
Det udfordrer gudstjenesten på søndag os til at bære med os i vores daglige liv.
Jørgen Friis sidder ved klaveret og Keld Munk guider os ind i Jesu billedverden.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.

Besøg i “Den japanske Have”

På tirsdag formiddag den 19. juni inviterer 60+ igen til en besøg i ”Den japanske Have”.
Haven hos Miyoko og Svend Aa. Sørensen på hjørnet af Albækvej/Lendumvej viser sig lige nu i al sin skønhed.
Og vi lader os inspirere heraf i vores fællesskab. Der er altid plads til flere.
Vi samles på Sønderjyllands Allé 1 og kører derud. Velkommen!

Tilgivelse – nye muligheder

Tilgivelse gir nye muligheder i livet – både i det private og i det sociale liv.
Og med Guds imødekommenhed og support, behøver vi ikke vente til ”sidste udkald”.
Fremtiden bliver lysere og venligere derved.
I søndagens fællesgudstjeneste med Baptistkirken medvirker Bandet med rytmisk musik.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.

Vi sætter spor

Torsdag-søndag holdes Metodistkirkens Landsmøde i Holstebro på kirkens Idrætsefterskole Lægården.
Derfor er der ikke gudstjeneste i Frederikshavn Metodistkirke på søndag.
Vi kører i privatbiler til Holstebro og deltager i afslutningsgudstjenesten, hvor biskop Christian Alsted prædiker.
Ikke tilmeldte opfordres til at deltage i gudstjenesten i en af nabokirkerne.

www.metodistkirken.dk/wp-content/uploads/2018/02/Vi-s%C3%A6tter-spor- facebookbanner.png

Vor treenige Gud

Ved cafégudstjenesten på søndag får vi mulighed for at overveje,
hvad det betyder, når vi i kirken bekender os til den treenige Gud.
Keld Munk holder oplægget til samtalen omkring kaffebordene.
Jørgen Friis sidder ved klaveret.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1 på søndag kl. 10.30!

Relateret billede
1. Pinsedag fejrer vi kirkens fødselsdag.
Vi glæder os med fødselaren over ”hendes” betydning for menneskers liv og fællesskab.
Keld Munk holder talen og Jørgen Friis leverer glad musik.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1 til pinsegudstjeneste på søndag kl. 10.30!

Pinse – kirkens fødselsdag

1. Pinsedag fejrer vi kirkens fødselsdag.
Vi glæder os med fødselaren over ”hendes” betydning for menneskers liv og fællesskab.
Keld Munk holder talen og Jørgen Friis leverer glad musik.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1 til pinsegudstjeneste på søndag kl. 10.30!