Pinse – kirkens fødselsdag

1. Pinsedag fejrer vi kirkens fødselsdag.
Vi glæder os med fødselaren over ”hendes” betydning for menneskers liv og fællesskab.
Keld Munk holder talen og Jørgen Friis leverer glad musik.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1 til pinsegudstjeneste på søndag kl. 10.30!

Fællesskab & glæde

Vintræet og grenene er et billede på, hvordan livet er tænkt at skulle være.
Vores relation til Jesus gir os en stærk oplevelse af fællesskab og fylder os med glæde.
I cafégudstjenesten får vi mulighed for at dele og lytte til hinandens erfaringer.
Keld Munk lægger op til samtalen omkring bordene og Jørgen Friis sidder ved klaveret.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.

Billedresultat for vintræet og grenene

Kærlighed med vilje

Påske er kærlighed med vilje.
Det store drama, som fandt sted i Jerusalem, skyldtes Guds kærlighed og det var med Jesu stærke vilje,
at han elskede til sidste blodsdråbe. Ved Guds kærlighed til livet stod Jesus op påskemorgen.
Du er velkommen til at hjælpe os med at fejre denne grænseløse kærlighed.
Keld Munk prædiker og Jørgen Friis sidder ved klaveret.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.

På vej …

Søndagens gudstjeneste holdes i morgen lørdag kl. 10.30.
Mark Lewis fra Strandby vil fortælle om, hvordan disciplene mødte den opstandne Jesus
i påsketiden og hvordan det hjalp dem videre … og dermed også os videre i vores tilværelse.
Mark vil efter frokosten lede menighedens årsmøde, hvor vi samtaler om menighedens virke og planer
for fremtiden inkl. de økonomiske udfordringer. Velkommen på Sønderjyllands Allé 1.

Bag lukkede døre …

Ved fællesgudstjenesten i Frederikshavn Metodistkirke på søndag er temaet: Bag lukkede døre…
Hvordan mødte den opstandne Jesus sine bange venner? Det vil Keld Munk give et svar på i sin prædiken.
Jørgen Friis sidder ved klaveret og vil ud over at spille til påskesalmerne også akkompagnere en solo af Winnie Rughaven.
Gudstjenesten holdes fælles med Baptistkirken – i Metodistkirkens lokaler på Sønderjyllands Allé 1

“Danmark spiser sammen” i Frederikshavn

”Danmark spiser sammen” i Frederikshavn
onsdag 25. april kl. 17.30-20.00 – på Sønderjyllands Allé 1

Vi inviterer til et fælles måltid mad og dermed mulighed for at være sammen med andre mennesker. Vi gør det, fordi vi er opmærksomme på værdien af relationer.
Vi næres af at være sammen med andre mennesker. Derfor er måltidet en fin anledning til at få noget menneskeligt fra hinanden!

Pensionist Inger Pedersen fra Læsø blev i maj måned 2017 en kendt person. Med håndkraft kørte hun i sin rullestol hele vejen fra Læsø til folkemødet på Bornholm.
Hun kommer og fortæller, hvad gode relationer betyder for os mennesker. Hun vil også fortælle om og vise billeder fra sin tur til Bornholm.

Det er Baptistkirken og Metodistkirken, der i fællesskab inviterer til ”Danmark spiser sammen” i Frederikshavn på Sønderjyllands Allé 1. Menuen står på kyllinge ris taffel efterfulgt af en kop kaffe.
Alle, der har lyst – børn & voksne, unge og ældre, ny-danskere som gl-danskere er velkommen til mad og fællesskab. Vi har plads til 100 personer – og det er gratis.

Tilmeldingen foregår på hjemmesiden www.danmarkspisersammen.dk/eventlist/?uuid=r1SVkRmrf eller til viviannandersen@hotmail.com / tlf. 41 10 18 73, gerne senest 22. april.

Må gerne deles!

Kristus – sejrsherren!

Påskedag mødes vi til opstandelsesgudstjenesten for at høre budskabet om Jesu opstandelse.
Mørket og døden troede i første omgang, at de havde sejret, men de regnede ikke med Guds magt!
Vi fejrer påskens budskab om, at Kristus er sejrsherren! – Og vi får del i hans sejr ….
Velkommen 1. påskedag kl. 10.30 i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.

Den strenge forældre

Ved søndagens cafégudstjeneste afslutter vi fastegudstjenesternes gennemgående tema: ”Er din Gud for lille?”
Vi kalder Gud for ”Vor Far”, sådan som Jesus selv gjorde det. Men hvordan påvirker billedet af ”Den strenge forældre”
vores forståelse af Gud. Du er velkommen til at give ”dit besyv” med eller blot at lytte på andres erfaringer.
Keld Munk lægger op til samtalen omkring kaffebordene og Jørgen Friis sidder ved klaveret.
Velkommen på Sønderjyllands Allé 1