Forskellige gaver

Bibelen fortæller os, at vi har fået forskellige evner og gaver til at benytte i kirkens liv og mission.
Prædikenen ved gudstjenesten vil give en beskrivelse af disse gaver og hvad hensigten er med dem.
Velkommen på Sønderjyllands Allé 1 – også i morgen, søndag kl. 10.30.

Billedresultat for evner og gaver

Fælles høstgudstjeneste

Selv om vi havde 3 måneder uden regn denne sommer, vil vi takke for høsten fra markerne, plantagerne og haverne.
Høstbordet, hvor deltagerne er opfordret til at bringe friske eller forædlede frugter og grøntsager, vil blive præsenteret af Maria Tarp.
Winnie Rughaven og Sandra Hørby Clausen vil bl.a. synge høstsange, akkompagneret af Jørgen Friis på klaveret.
Høstprædikenen omhandle det at takke, tage ansvar og dele med hinanden.
Efter gudstjenesten er der frokost og et let program, hvor fællesskabet udleves.
Velkommen på Sønderjyllands Allé 1 – på søndag kl. 10.30.

Billedresultat for grøntsager

En menigsfuld plads

Vi vil have fokus på, at alle, som deltager i menigheden, oplever at have en meningsfuld plads i fællesskabet.
Sådan siger en af målsætningerne i Frederikshavn Metodistkirke i 2018.
Det vil være temaet i Keld Munks prædiken ved søndagens gudstjeneste.
Velkommen på Sønderjyllands Allé 1 – på søndag kl. 10.30.

Menighedstur til Hirsholmene

Førstkommende søndag ta’r vi på menighedstur til Hirsholmene.
Kl. 10.30 mødes vi på Knoten/Langerak-hjørnet og sejler med Det gode skib Sjælland.
Efter en kort gudstjeneste viser Knud Erik Hørby rundt og fortæller om historien og livet på Hirsholmene.
Vi nyder fællesskabet og kaffen & frokosten, vi selv medbringer.
Ved 15.30-tiden ”lander vi” igen i Frederikshavn.
Pris: voksne: 125 kr. Børn (7-15år): 60 kr.
Enkelte pladser ledige. Kontakt Laila Hørby – 22 62 49 59
Billedresultat for hirsholmene


Denne søndags gudstjeneste holdes af Laila Hørby. Hun er en af menighedens dygtige lægprædikanter,
der henter inspiration fra sit virke i sit civile erhverv, som jordmoder på Læsø. Jørgen Friis leverer flot musik ved pianoet. Og samtidig er der børnekirke.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1 kl. 10.30.

IMG_6285.JPG

Fællesgudstjeneste

Sommerferien er overstået og skolen begynder igen på mandag.
På søndag kl. 10.30 holdes fællesgudstjeneste med Baptistkirken i Asylgade 4.
Kai Mortensen er prædikant. Velkommen!

Billedresultat for baptistkirken frederikshavn

Rytmen i det kristne liv!

Det kristne liv kendetegnes af en vedvarende rytme, li’som vi til stadighed ånder ind og puster ud – vi er i aktivitet og vi hviler ud.
Det fortæller Keld Munk mere om i prædikenen ved sommergudstjenesten på søndag kl. 10.30.
Bjørn Thomsen sidder ved klaveret. Baptistkirken og Metodistkirken hilser alle velkommen – denne gang på Sønderjyllands Allé 1.
NINO 14 Tamburine

Det virkelige liv!

Hvordan forholder vi os til de svære udfordringer i tilværelsen?
Er det kun det åndelige liv, Gud er interesseret i? – eller er han der for os midt i det virkelige liv?
Det er nogle af de spørgsmål vi tager op i søndagens cafégudstjeneste.
Jørgen Friis sidder ved klaveret og Keld Munk lægger op til samtalen omkring bordene.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.

Billedresultat for udfordringer

Vækst – er det normale?

I maj måned har vi for alvor set, hvordan naturen har haft fart på. Varmen og den megen sol har givet vækst.
Væksten er også det normale i de billeder, Jesus anvender om det fællesskab, hvor Guds vilje sker.
Det udfordrer gudstjenesten på søndag os til at bære med os i vores daglige liv.
Jørgen Friis sidder ved klaveret og Keld Munk guider os ind i Jesu billedverden.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.