I modvind

Det er velkendt, at det blæser en del i Vendsyssel. Gudstjenesten på søndag vil handle om at være i modvind …
Der er ingen grund til at fortvivle, når stærke udfordringer melder sig …
Velkommen til Baptistkirkens og Metodistkirkens fælles sommergudstjeneste på Sønderjyllands Allé 1.

Hvad vil du?

Der er en evindelig tovtrækningskonkurrence mellem det gode og det onde i os – men når vi vil det gode, hvorfor lykkes det så ikke for os? Paulus har måske en nøgle….

Velkommen til fælles sommergudstjeneste kl. 10.30 – denne søndag i Metodistkirken, hvor Bjørn Thomsen prædiker, og Henrik Klitgaard sidder ved klaveret..

Trinitatis søndag

Vand kan optræde på 3 måder: som fast stof (is), væske (vand) og luft (damp).
I kirken tror vi på den treenige Gud. Hvad det medfører for os, vil Keld Munk fortælle om
i fællesgudstjenesten med Baptistkirken og Metodistkirken på Sønderjyllands Allé 1
Jørgen Friis sidder ved klaveret.
Velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 10.30!

Billedresultat for trinitatis søndag

Pinse – kirkens fødselsdag

1. Pinsedag fejrer vi kirkens fødselsdag.
Vi glæder os med fødselaren over ”hendes” betydning for menneskers liv og fællesskab.
Bandet – Jørgen Friis, Bjørn Thomsen og Christian Thomsen – spille glad og rytmisk musik.
Velkommen til pinsegudstjenesten på søndag kl. 10.30!

Dannebrog