Kategoriarkiv: Gudstjenester

Særstatus?

Nogle gange kommer vi til at tænke om os selv, at vi er noget ganske særligt – på bekostning af andre. Sådan tænkte Jakob og Johannes også – det var ikke deres klogeste træk….Bjørn Thomsen leder og prædiker, mens Jørgen Friis spiller for til gudstjeneste søndag kl 10.30 – ses vi?

Mig, mit, mine …

Den kristne tro udfordrer os, som lever i et individualiseret samfund.
Drejer det sig kun om, at jeg har det godt og har overflod,
eller udfordres ”de stærke” ikke til at hjælpe den svage?
Velkommen til fællesgudstjenesten på Sønderjyllands Allé 1 – i morgen, søndag kl. 10.30.

Forskellige gaver

Der bliver god mulighed for at være med i samtalerne omkring bordene ved søndagens cafégudstjeneste.
Vi vil hjælpe hinanden med at beskrive 3 af de evner/gaver, vi har fået i kirkens liv og mission.
Hvad er en apostel, en evangelist, en profet? Og hvad kendetegner disse tjenester?
Velkommen på Sønderjyllands Allé 1 på søndag kl. 10.30.

Billedresultat for evner og gaver

Forskellige gaver

Bibelen fortæller os, at vi har fået forskellige evner og gaver til at benytte i kirkens liv og mission.
Prædikenen ved gudstjenesten vil give en beskrivelse af disse gaver og hvad hensigten er med dem.
Velkommen på Sønderjyllands Allé 1 – også i morgen, søndag kl. 10.30.

Billedresultat for evner og gaver

Fælles høstgudstjeneste

Selv om vi havde 3 måneder uden regn denne sommer, vil vi takke for høsten fra markerne, plantagerne og haverne.
Høstbordet, hvor deltagerne er opfordret til at bringe friske eller forædlede frugter og grøntsager, vil blive præsenteret af Maria Tarp.
Winnie Rughaven og Sandra Hørby Clausen vil bl.a. synge høstsange, akkompagneret af Jørgen Friis på klaveret.
Høstprædikenen omhandle det at takke, tage ansvar og dele med hinanden.
Efter gudstjenesten er der frokost og et let program, hvor fællesskabet udleves.
Velkommen på Sønderjyllands Allé 1 – på søndag kl. 10.30.

Billedresultat for grøntsager

En menigsfuld plads

Vi vil have fokus på, at alle, som deltager i menigheden, oplever at have en meningsfuld plads i fællesskabet.
Sådan siger en af målsætningerne i Frederikshavn Metodistkirke i 2018.
Det vil være temaet i Keld Munks prædiken ved søndagens gudstjeneste.
Velkommen på Sønderjyllands Allé 1 – på søndag kl. 10.30.

Menighedstur til Hirsholmene

Førstkommende søndag ta’r vi på menighedstur til Hirsholmene.
Kl. 10.30 mødes vi på Knoten/Langerak-hjørnet og sejler med Det gode skib Sjælland.
Efter en kort gudstjeneste viser Knud Erik Hørby rundt og fortæller om historien og livet på Hirsholmene.
Vi nyder fællesskabet og kaffen & frokosten, vi selv medbringer.
Ved 15.30-tiden ”lander vi” igen i Frederikshavn.
Pris: voksne: 125 kr. Børn (7-15år): 60 kr.
Enkelte pladser ledige. Kontakt Laila Hørby – 22 62 49 59
Billedresultat for hirsholmene


Denne søndags gudstjeneste holdes af Laila Hørby. Hun er en af menighedens dygtige lægprædikanter,
der henter inspiration fra sit virke i sit civile erhverv, som jordmoder på Læsø. Jørgen Friis leverer flot musik ved pianoet. Og samtidig er der børnekirke.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1 kl. 10.30.

IMG_6285.JPG

Fællesgudstjeneste

Sommerferien er overstået og skolen begynder igen på mandag.
På søndag kl. 10.30 holdes fællesgudstjeneste med Baptistkirken i Asylgade 4.
Kai Mortensen er prædikant. Velkommen!

Billedresultat for baptistkirken frederikshavn

Rytmen i det kristne liv!

Det kristne liv kendetegnes af en vedvarende rytme, li’som vi til stadighed ånder ind og puster ud – vi er i aktivitet og vi hviler ud.
Det fortæller Keld Munk mere om i prædikenen ved sommergudstjenesten på søndag kl. 10.30.
Bjørn Thomsen sidder ved klaveret. Baptistkirken og Metodistkirken hilser alle velkommen – denne gang på Sønderjyllands Allé 1.
NINO 14 Tamburine