Bevidst om fællesskabets betydning

Temaet ved søndagens cafégudstjeneste bliver: Bevidst om fællesskabets betydning.
Keld Munk vil lægge op til samtalen omkring cafébordene og Jørgen Friis leverer musikken til de kendte og nyere salmer.
Velkommen til cafégudtjenesten i morgen, søndag kl. 10.30
i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.

Pinse – kirkens fødseldag

Pinsedag fejrer vi kirkens fødselsdag med en fællesgudstjeneste sammen med vore venner fra Baptistkirken.
Marie Tarp vil med sine pædagogiske evner engagere børnene ved et børnehjørne.
Dagens prædikant, Keld Munk vil med hjælp af powerpoint fortælle om hvem Helligånden er.
Og Jørgen Friis sørger for musik til de kendte og nyere pinsesalmer.
Velkommen til pinsegudstjenesten og fællesskabet ved kirkekaffen pinsedag kl. 10.30
i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.