Forretningsoverdragelse

Vi benytter teksten om Kristi Himmelfart i søndagens gudstjeneste.
Prædikant er Keld Munk og Jørgen Friis står for musikken.
Velkommen til gudstjenesten og kirkekaffen på søndag
i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.