Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling – søndag 10. marts …

En person fra Etiopien udleder langt mindre CO2 end den gennemsnitlige dansker.
Alligevel er det etiopieren, der betaler regningen i form af oversvømmelser, tørke og andre naturkatastrofer.
For 225 kr. kan vi f.x. plante et træ, der både neutraliserer CO2 og giver skygge …
For 5 kr. kan vi udlåne en vandpumpe til en lokal bonde, så han kan vande sine afgrøder under en tørke.
Vi opfordrer alle, der har ressourcer og tid til at blive indsamler og gå en tur for klimaet.
Et par timer giver almindeligvis 750-1.000 kr. Mød op i Abildgård Kirke ved 10-tiden …

www.noedhjaelp.dk/var/fkn_site/storage/images/media/noedhjaelp.dk/bi lleder/listebilleder/vaer-med/forside/indsamling/371566-2-dan-DK/indsamling. jpg