SV: Gudstjenester: Kristus er IKKE Jesus’ efternavn

Jesus hed ikke Kristus til efternavn. Det kan høre Laila Hørby begrunde i sin prædiken ved søndagens gudstjeneste.
Laila har som jordmoder og psykoterapeut en stor erfaring at trække på …
Med Jørgen Friis ved klaveret ser vi frem til glad og rytmisk musik til salmerne.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1 – søndag kl. 10.30.

Billedresultat for Kristus

Hvorfor ??? – en ny chance

Hvorfor sker det lige for mig ? (eller for dem?)
– spørgsmålet kan dukke frem i vores tanker … når noget uventet hænder.
Vi får lov at stille spørgsmål ved søndagens cafégudstjeneste. Og vi skal høre om, at Gud giver os en ny mulighed …
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1 – søndag kl. 10.30.

Guds kærlighed – i hjerte,hoved og hænder
Vores første og vigtigste opgave som kirke er at leve Guds kærlighed ud – gennem vort hjerte, vort hoved og vore hænder.
Distriktsforstander Thomas Risager vil i sin prædiken understrege, at Guds kærlighed må komme til udtryk i vores tanker og indstilling til vores medmennesker.
Ved gudstjenesten indsamler vi en generøs gave til ”Mama Doris”, kvindeskolen i Mulungwishi i DR.Congo.
Og ved det efterfølgende Årsmøde (generalforsamling) vil vi som menighed kigge tilbage på året 2018 og sætte mål for 2019.
Alle er velkommen til at dele sine synspunkter på mødet, mens det ved afstemninger er medlemmerne, der har ansvaret.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.

sacompassionnet.org/wp-content/uploads/2014/02/head-heart-hands.jpght tp://sacompassionnet.org/wp-content/uploads/2014/02/head-heart-hands.jpghttp ://sacompassionnet.org/wp-content/uploads/2014/02/head-heart-hands.jpg

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling – søndag 10. marts …

En person fra Etiopien udleder langt mindre CO2 end den gennemsnitlige dansker.
Alligevel er det etiopieren, der betaler regningen i form af oversvømmelser, tørke og andre naturkatastrofer.
For 225 kr. kan vi f.x. plante et træ, der både neutraliserer CO2 og giver skygge …
For 5 kr. kan vi udlåne en vandpumpe til en lokal bonde, så han kan vande sine afgrøder under en tørke.
Vi opfordrer alle, der har ressourcer og tid til at blive indsamler og gå en tur for klimaet.
Et par timer giver almindeligvis 750-1.000 kr. Mød op i Abildgård Kirke ved 10-tiden …

www.noedhjaelp.dk/var/fkn_site/storage/images/media/noedhjaelp.dk/bi lleder/listebilleder/vaer-med/forside/indsamling/371566-2-dan-DK/indsamling. jpg