Åndelig venskab

Folke- & Frikirker i Frederikshavn udtrykker et åndeligt venskab, bl.a. ved at holde gudstjeneste i fællesskab på søndag i Abildgård Kirke.
Kenny Gottlieb vil i sin prædiken lægge vægt på, at alle troende er kaldede til at indgå i et åndeligt venskab med venner og naboer.
Præster og ledere fra kirkerne i byen vil medvirke. Vi bliver mange – kom og vær med på søndag kl. 10.30.

Billedresultat for abildgård kirke