Musikgudstjeneste

Musikken fylder i Fællesgudstjenesten på søndag i Baptistkirken.
Lene og Erik Christensen har forberedt en glad sang- & musikgudstjeneste.
Lene introducerer sangene og Erik leverer musikken fra klaveret.
Velkommen på søndag d. 11. nov. kl. 10.30 i Asylgade 4.

baptistkirkenpaatoppen.dk/____impro/1/onewebmedia/Frh..jpg?etag=W%2F% 2269914e-59957dac%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize =1025%2B681&extract=0%2B0%2B983%2B681&quality=85