Mig, mit, mine …

Den kristne tro udfordrer os, som lever i et individualiseret samfund.
Drejer det sig kun om, at jeg har det godt og har overflod,
eller udfordres ”de stærke” ikke til at hjælpe den svage?
Velkommen til fællesgudstjenesten på Sønderjyllands Allé 1 – i morgen, søndag kl. 10.30.