Forskellige gaver

I morgen holder vi cafégudstjeneste. Vi vil hjælpe hinanden med at beskrive 2 af de evner/gaver, vi har fået i kirkens liv og mission.
Der bliver god mulighed for at være med i samtalerne omkring bordene.
Hvad er en en evangelist, en profet? Og hvad kendetegner disse tjenester?
Velkommen på Sønderjyllands Allé 1 på søndag kl. 10.30. Husk at vi kan sove en time længere i morgen!

Billedresultat for evner og gaver

Særstatus?

Nogle gange kommer vi til at tænke om os selv, at vi er noget ganske særligt – på bekostning af andre. Sådan tænkte Jakob og Johannes også – det var ikke deres klogeste træk….Bjørn Thomsen leder og prædiker, mens Jørgen Friis spiller for til gudstjeneste søndag kl 10.30 – ses vi?

Mig, mit, mine …

Den kristne tro udfordrer os, som lever i et individualiseret samfund.
Drejer det sig kun om, at jeg har det godt og har overflod,
eller udfordres ”de stærke” ikke til at hjælpe den svage?
Velkommen til fællesgudstjenesten på Sønderjyllands Allé 1 – i morgen, søndag kl. 10.30.