Forskellige gaver

Der bliver god mulighed for at være med i samtalerne omkring bordene ved søndagens cafégudstjeneste.
Vi vil hjælpe hinanden med at beskrive 3 af de evner/gaver, vi har fået i kirkens liv og mission.
Hvad er en apostel, en evangelist, en profet? Og hvad kendetegner disse tjenester?
Velkommen på Sønderjyllands Allé 1 på søndag kl. 10.30.

Billedresultat for evner og gaver