Denne søndags gudstjeneste holdes af Laila Hørby. Hun er en af menighedens dygtige lægprædikanter,
der henter inspiration fra sit virke i sit civile erhverv, som jordmoder på Læsø. Jørgen Friis leverer flot musik ved pianoet. Og samtidig er der børnekirke.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1 kl. 10.30.

IMG_6285.JPG