Det virkelige liv!

Hvordan forholder vi os til de svære udfordringer i tilværelsen?
Er det kun det åndelige liv, Gud er interesseret i? – eller er han der for os midt i det virkelige liv?
Det er nogle af de spørgsmål vi tager op i søndagens cafégudstjeneste.
Jørgen Friis sidder ved klaveret og Keld Munk lægger op til samtalen omkring bordene.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.

Billedresultat for udfordringer