Vækst – er det normale?

I maj måned har vi for alvor set, hvordan naturen har haft fart på. Varmen og den megen sol har givet vækst.
Væksten er også det normale i de billeder, Jesus anvender om det fællesskab, hvor Guds vilje sker.
Det udfordrer gudstjenesten på søndag os til at bære med os i vores daglige liv.
Jørgen Friis sidder ved klaveret og Keld Munk guider os ind i Jesu billedverden.
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1.