På vej …

Søndagens gudstjeneste holdes i morgen lørdag kl. 10.30.
Mark Lewis fra Strandby vil fortælle om, hvordan disciplene mødte den opstandne Jesus
i påsketiden og hvordan det hjalp dem videre … og dermed også os videre i vores tilværelse.
Mark vil efter frokosten lede menighedens årsmøde, hvor vi samtaler om menighedens virke og planer
for fremtiden inkl. de økonomiske udfordringer. Velkommen på Sønderjyllands Allé 1.