På vej …

Søndagens gudstjeneste holdes i morgen lørdag kl. 10.30.
Mark Lewis fra Strandby vil fortælle om, hvordan disciplene mødte den opstandne Jesus
i påsketiden og hvordan det hjalp dem videre … og dermed også os videre i vores tilværelse.
Mark vil efter frokosten lede menighedens årsmøde, hvor vi samtaler om menighedens virke og planer
for fremtiden inkl. de økonomiske udfordringer. Velkommen på Sønderjyllands Allé 1.

Bag lukkede døre …

Ved fællesgudstjenesten i Frederikshavn Metodistkirke på søndag er temaet: Bag lukkede døre…
Hvordan mødte den opstandne Jesus sine bange venner? Det vil Keld Munk give et svar på i sin prædiken.
Jørgen Friis sidder ved klaveret og vil ud over at spille til påskesalmerne også akkompagnere en solo af Winnie Rughaven.
Gudstjenesten holdes fælles med Baptistkirken – i Metodistkirkens lokaler på Sønderjyllands Allé 1

“Danmark spiser sammen” i Frederikshavn

”Danmark spiser sammen” i Frederikshavn
onsdag 25. april kl. 17.30-20.00 – på Sønderjyllands Allé 1

Vi inviterer til et fælles måltid mad og dermed mulighed for at være sammen med andre mennesker. Vi gør det, fordi vi er opmærksomme på værdien af relationer.
Vi næres af at være sammen med andre mennesker. Derfor er måltidet en fin anledning til at få noget menneskeligt fra hinanden!

Pensionist Inger Pedersen fra Læsø blev i maj måned 2017 en kendt person. Med håndkraft kørte hun i sin rullestol hele vejen fra Læsø til folkemødet på Bornholm.
Hun kommer og fortæller, hvad gode relationer betyder for os mennesker. Hun vil også fortælle om og vise billeder fra sin tur til Bornholm.

Det er Baptistkirken og Metodistkirken, der i fællesskab inviterer til ”Danmark spiser sammen” i Frederikshavn på Sønderjyllands Allé 1. Menuen står på kyllinge ris taffel efterfulgt af en kop kaffe.
Alle, der har lyst – børn & voksne, unge og ældre, ny-danskere som gl-danskere er velkommen til mad og fællesskab. Vi har plads til 100 personer – og det er gratis.

Tilmeldingen foregår på hjemmesiden www.danmarkspisersammen.dk/eventlist/?uuid=r1SVkRmrf eller til viviannandersen@hotmail.com / tlf. 41 10 18 73, gerne senest 22. april.

Må gerne deles!