Fællesgudstjeneste i Baptistkirken

Henning Emmering prædiker ved Fællesgudstjenesten i Baptistkirken.
Velkommen i Asylgade 4, søndag den 11. kl. 10.30

Billedresultat for baptistkirken frederikshavn