Fællesgudstjeneste i Baptistkirken

Steen Møller prædiker ved Fællesgudstjeneste i Baptistkirken.
Velkommen i Asylgade 4, søndag den 4. kl. 10.30
Billedresultat for baptistkirken frederikshavn