I Kapernaum og i Frederikshavn


Jesu disciple finder hurtigt ud af, at de kan bringe mennesker hen til Jesus,
som viser dem sin opmærksomhed og omsorg.
Gud er den samme i dag. Og det som skete i Kapernaum den gang,
det samme kan forekomme i dag i Frederikshavn. Velkommen til gudstjeneste i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1,
søndag kl. 10.30.

www.goisrael.dk/NR/rdonlyres/522B89D5-269C-44C0-AFB1-FB0E2591E9F7/258 65/Capernaumsynagoguebigwidepic.jpg