Hvem er du?

Ved gudstjenesten i morgen kl. 10.30 stilles vi overfor spørgsmålet: hvem er du? – eller hvem er jeg?
Det er indvendigt, i vore tanker og sind, overvejelserne tænkes skulle foregå.
I gudstjenesten møder vi Gud, som har vist os, hvor stor betydning vi har i hans øjne.
Et konkret udtryk for mødet med Gud er i nadveren.
Vel mødt i Frederikshavn Metodistkirke, Sønderjyllands Allé 1