Nye medlemmer – velkommen!

Rene Rughaven, Bente Sørensen og Rasmus Tarp blev optaget som medlemmer i Frederikshavn Metodistkirke
ved gudstjenesten 1. søndag i advent!
Velkommen til de tre – og tillykke til menigheden!

Fra: Keld Munk [mailto:km@frederikshavn-metodistkirke.dk] Sendt: 8. december 2017 13:10 Til: hfipugahwerjerbs@frederikshavn-metodistkirke.dk Cc: ‘Bjørn Thomsen’; ‘Keld Munk’ Emne: Gudstjenester: Adventsgudstjeneste med Sæby Gospelkor

Sæby Gospelkor synger ved fællesgudstjenesten 2. søndag i advent
og det er kl. 14.00 i Baptistkirken, Asylgade 4.
Der venter os en glad eftermiddag. Alle er velkommen!

Et nyt nådeår!


Med 1. søndag i advent begynder vi på et nyt nådeår fra Gud.
I gudstjenesten vil Keld Munk komme ind på, hvad det kan betyde i dag
og hvilken indflydelse det kan få i kirken og i vores liv. Tre personer har ønsket at blive en del af menighedsfællesskabet.
Vi glæder os rigtig meget over at byde de nye medlemmer velkommen i kirken.
Og så vil bandet medvirke …
Velkommen i Frederikshavn Metodistkirke på Sønderjyllands Allé 1

Relateret billede