Troen ses midt i hverdagen?

Vores tro udtrykker sig i måden at være medmenneske på. Rundt om bordene i cafégudstjenesten bliver der lejlighed
til at dele vores erfaringer og dermed inspirere hinanden
til at give udtryk for vores tro i vore handlinger i hverdagen.
Velkommen til cafégudstjenesten i Frederikshavn Metodistkirken
på søndag kl. 10.30 på Sønderjyllands Allé 1.

scriptoriumtheologiae.dk/wp-content/uploads/2015/09/ravenna-mosaik_f aar_bukke_verdensdom.jpg