Frederikshavnerpige udtrykker “livet & naturen” i sine malerier.

Anette Beck Madsen, født og opvokset i Søndergade i Frederikshavn, vender tilbage til byen for at fortælle om og vise nogle af sine akrylmalerier, der udtrykker lys og liv, frihed og glæde, men også mørke og tvang, sorg og død.
Det at male et stærkt behov hos hende og hun føler, at livet lykkes for hende, når hun i malerierne kan udtrykke sine stemninger, følelser og oplevelser, hun oplever i livet og naturen.
Anette er gæst hos 60+, et åbent fællesskab for alle interesserede efterlønnere og seniorer. Kaffe og rundstykker koster 20 kr.
Frederikshavn Baptistkirke og Metodistkirke byder i fællesskab velkommen til en spændende formiddag tirsdag d. 21. nov. kl. 9.30 på Sønderjyllands Allé 1