En fornyelse i hjertet …

Frederikshavn Baptistkirke og Metodistkirke, der begge betragter sig som reformatoriske bevægelser,
fejrer i fællesskab 500-året for reformationen ved en festgudstjeneste søndag kl. 10.30.
Der vil være 3 korte indlæg
– om kirkens tjeneste i fortidens samfund,
– om kirkens åndelige og sociale opgave i vores egen tid,
– om kirkens mission og muligheder i fremtiden.
Henning Emmering leder os i gudstjeneste, Keld Munk prædiker og Erik Christensen sidder ved klaveret.
Velkommen på søndag kl. 10.30 i Asylgade 4

www.cdn.alt.dk/559dff17b8bd4d399bc5d8838fbfd3b9/c815d2f03355493f9c1c 8c2b14a66b01.jpg

Reformationen fejres i Frederikshavn

Som optakt til 500 års jubilæet for reformationen i Baptistkirken og Metodistkirken
vil Jørgen Thaarup, tidl. metodistpræst i Strandby fortælle om dens betydning i Danmark,
herunder hvordan vi opfatter baptismen og metodismen som reformatoriske bevægelser.
Har kirken brug for en ny reformation for at blive relevant i dagens samfund?
Vi begynder med at spise sammen – onsdag den 25. oktober kl. 17.30. Foredraget begynder kl. 18.30.
Tilmelding til spisningen til viviannandersen@hotmail.com eller på tlf. 41 10 18 73 senest 22. okt.
Alle er velkommen på Sønderjyllands Allé 1.

Apostlen Paulus

Erik Christensen vil ”tegne et billede” af apostlen Paulus,
som havde sin del i at kristentroen kom til Europa.
Erik vil også beskrive det, som dannede baggrunden
for Pauli breve til de forskellige menigheder…
60+ ser frem til en indholdsrig formiddag.
Alle er velkommen på Sønderjyllands Allé 1.

Invitation til bryllupsfest …

Er du klar til festen?
Når Jesus skulle fortælle om Guds rige eller livet i fællesskab med Gud,
benyttede han festen som et billede for at vi bedre skulle forstå,
at glæde og fællesskab fylder og præger det kristne liv.
Vi er inviteret og ventet …

Keld Munk prædiker og Bjørn Thomsen sidder ved klaveret.
Velkommen i morgen kl. 10.30 på Sønderjyllands Allé 1