Gudstjeneste

På søndag kl. 10.30 holder vi fællesgudstjeneste med Baptistkirken i Asylgade 4.
John Christensen og Hans Hjort forestår gudstjenesten. Velkommen!

Billedresultat for baptistkirken frederikshavn