I modvind

Det er velkendt, at det blæser en del i Vendsyssel. Gudstjenesten på søndag vil handle om at være i modvind …
Der er ingen grund til at fortvivle, når stærke udfordringer melder sig …
Velkommen til Baptistkirkens og Metodistkirkens fælles sommergudstjeneste på Sønderjyllands Allé 1.