Hvad vil du?

Der er en evindelig tovtrækningskonkurrence mellem det gode og det onde i os – men når vi vil det gode, hvorfor lykkes det så ikke for os? Paulus har måske en nøgle….

Velkommen til fælles sommergudstjeneste kl. 10.30 – denne søndag i Metodistkirken, hvor Bjørn Thomsen prædiker, og Henrik Klitgaard sidder ved klaveret..