Trinitatis søndag

Vand kan optræde på 3 måder: som fast stof (is), væske (vand) og luft (damp).
I kirken tror vi på den treenige Gud. Hvad det medfører for os, vil Keld Munk fortælle om
i fællesgudstjenesten med Baptistkirken og Metodistkirken på Sønderjyllands Allé 1
Jørgen Friis sidder ved klaveret.
Velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 10.30!

Billedresultat for trinitatis søndag