Hvad handler det om?

hvad
Hvilke ”grundstene” bygger vor kristne tro på? Hvordan forstår vi troen i Metodistkirken? Det bliver nogle af de emner, som en ny smågruppe tager fat på.
Der kræves ingen forudsætninger udover nysgerrighed – og man får ikke ”lektier” for.
Eventuelt interesserede kan høre mere og være med til at beslutte møde-dag og tid efter gudstjenesten d. 29. januar.
Kontakt og gruppeleder: Keld Munk, tlf. 40 38 11 98