70 x 7

Er tilgivelse det samme som at ”se igennem fingre med” en forsyndelse, begået mod os?Fjerner tilgivelsen uden videre de (skrækkelige) konsekvenser, synden (”forbrydelsen”) har forårsaget?

Skal vi tilgive dem, som ikke vil erkende det, de har gjort imod os – og ikke beder os om tilgivelse?

Keld Munk vil i søndagens gudstjeneste søge et svar på spørgsmål som disse, mens Bjørn Thomsen leverer musikken på klaveret.

Det handler om attitude

img_0953

Hvilken attitude møder du andre med? Hvilken attitude møder du Gud med? Og hvad gør det ved os?

Vores attitude er afgørende for hvordan vi bliver forstået af andre – men samtidig er den et resultat af vores tankemåde. Den rigtige balance er vigtig – og svær!

Kom og vær med til samtalen omkring bordene til cafegudstjeneste på søndag kl 10.30, hvor vi drøfter attitude og konsekvenser. Der vil også være frisk information om menighedens missionsprojekt – Mama Doris kvindeskole.

Bjørn Thomsen leder gudstjensten, og Jørgen Friis sidder bag tangenterne.

Fællesgudstjeneste

Gud er barmhjertig og nådig. Han er sen til vrede og rig på troskab.Det gælder også for dig.Ingen af os behøver at bære på de byrder, som følger af det vi gør forkert imod hinanden.

Temaet i fællesgudstjenesten på søndag kl. 10.30 er tilgivelse.

Keld Munk prædiker og Henrik Klitgaard leverer den opløftende musik.