Mama Doris Kvindeskole

Menighedens nye missionsprojekt i    Mulungwishi i Congo

Officielt hedder kvindeskolen i Mulungwishi ”Mama Doris Women’s
school”, opkaldt efter den amerikanske missionær, Doris Bartlet, der for over 60 år siden startede skolen. Flere af os kender lidt til skolen, fordi vi fra tid til an3544515350_5b2f5216c9_z-kopiden har hørt om det arbejdet der.
Nu har vi som menighed lovet skolen, at vi vil engagere os i deres arbejde og fremover støtte med bøn & økonomi.
Kvindeskolen i Mulungwishi er et tilbud til de kvindelige ægtefæller. De er med deres mænd og eventuelle børn i en 3 – 4 årig periode, hvor manden læser til præst på metodistkirkens præsteskole i Mulungwishi.1492305534_63590facf5_z-kopi Præsteskolen har et forholdsvist højt uddannelsesniveau, idet flere af lærerne har en ph.d. grad fra USA eller Europa. De præstestuderene tager således en præsteuddannelse på bachelorniveau, og efter nogle år som fungerende præst i en menighed kan de komme tilbage for en toårig
periode og tage en mastergrad.
2051227501_6de30011a7_mDet er vigtigt at ægtefællerne også uddannes, så de som par kan følges ad i deres intellektuelle udvikling. Men det er også vigtigt for kvinderne at få uddannelse, når de sammen med deres mænd skal ud at fungere som præstekoner i en menighed.
Der vil de have en meget direkte adgang til og mulighed for at bidrage til udviklingen i lokalsamfundet.
På kvindeskolen undervises de i pædagogik, altså om hvordan man
underviser, hygiejne, sygdomslære, sund ernæring, 3544513102_7f948ba090_z-kopi familieplanlægning,
syning, grundlæggende sygepleje og national-sproget fransk, hvis de ikke allerede mestrer dette.
Kat Zeng og hendes mand blev af biskoppen sendt som præstepar til en menighed 10 dagrejser væk fra Mulungwishi, i en landsby med megen fattigdom og meget ringe kirkedeltagelse.
Her var de i 10 år, før Kat Zengs mand kom tilbage til Mulungwishi for at tage sin mastergrad. I de 10 år udviklede de, gennem social omsorg for landsbyboerne og Kats engagement i kvinderne, en stor menighed i landsbyen.
Kvinderne fik mulighed for at gå i skole 5 eftermiddage om ugen, hvor de lærte at skrive og læse, lave mad til familien og til salg på markedet, sy og strikke tøj til salg og til deres egne børn, hvilket samlet set forbedrede sundheden i familierne og deres økonomi.
Der er utallige af den slags vidnesbyrd om kvindernes bidrag til lokalsamfundet, når de som uddannede på kvindeskolen i Mulungwishi, kommer med deres mænd ud i en
lokal menighed.
Med vores støtte til Kvindeskolen formidler vi ”Guds kærlighed i tidens sprog i ord og handling” til mange mennesker i lokalsamfundene i Congo. Vi vil som menighed også i de kommende år bidrage med forbøn og økonomi til Mama Doris Kvindeskole.
Vi håber et par gange om året at informere om livet og udviklingen
på Kvindeskolen og viderebringe vidnesbyrd fra de intiativrige og omsorgsfulde kvinder, der rundhåndet deler ud af Guds kærlighed!

Ved cafégudstjeenesten den 23. oktober vil vi fortælle mere om projektet, og vi vil indsamle penge til at støtte arbejdet.
Giv din gave 23. oktober eller  overfør
din gave til kirkens konto – mærk overførslen “Kvindeskole”..